Olympiáda pod pěti kruhy

Projekt Olympiáda pod pěti kruhy je podpořen z Výzvy na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018

Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi školami, vzájemné poznávání a změření sil žákovských týmů z jednotlivých škol ve vzdělávacích oblastech Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy:
• Jazyk a jazyková komunikace
• Matematika a její aplikace
• Informační a komunikační technologie
• Člověk a jeho svět
• Umění a kultura
Dílčími cíli poté vypracování soutěžních témat/okruhů/otázek, které bude možno převzít a rozšířit mezi dalšími školami a které budou zaměřeny na výše uvedené vzdělávací oblasti.
Naším cílem je tedy propojit více škol – úplné základní i málotřídní ve městech i na venkově a uspořádat tematickou větší akci, soutěž ve více „disciplínách“. Těmito „disciplínami“ bude 5 vzdělávacích oblasti rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, proto také název projektu „Olympiáda pod pěti kruhy“. Výsledná prezentace vítězných účastníků bude prezentována po závěrečném kole olympiády, v tisku i na webových stránkách naší organizace.